Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng 04 : 322
Năm 2020 : 6.611
 • Trần Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ cơ sở
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915021749
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch CĐ cơ sở từ tháng 12/2017

 • Mai Thanh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984424499
  • Email:
   thcshaibahlqt@quangtri.edu.vn
 • Hoàng Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0915007511
  • Email:
   thcshaibahlqt@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Đăng Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   01234595474-0972595474-0982595474
  • Email:
   tinhha72@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0915021749
  • Email:
   tranthanhngagv@gmail.com
 • Lê Hữu Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ũy Viên
  • Điện thoại:
   0985668650
 • Hoàng Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0915007511
 • Mai Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   0914449377-0983924919
 • Thái Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.025.162
 • Phan Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.064.358-0962.163.599
 • Tống Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0945759252-01653015522
 • Lê Dõng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.004.573
Video Clip
Văn bản mới