Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng 04 : 322
Năm 2020 : 6.611
 • Thái Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.025.162
 • Phan Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.064.358-0962.163.599
 • Tống Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0945759252-01653015522
 • Lê Dõng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.004.573
 • Nguyễn Thị Mỹ Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (HĐ)
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   01272.530.789-0935.333.728
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Hợp đồng từ 01/9/2017 đến 31/5/2018 (0,5 suất)
 • Hồ Thị Kim Lin
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0947.678.207
 • Phan Thị Phương Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0942086121
 • Nguyễn Trí Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   01268.453.919-01299.513.302
 • Dương Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0914.901.848-0935.365.668
 • Lê Thị Hồng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   01679.480.515-01252.266.157
 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916.554.225-0977.554.225
 • Trần Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin
  • Điện thoại:
   0919.803.011
Video Clip
Văn bản mới