Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Tháng 04 : 44
Năm 2020 : 6.333
 • Lê Thị Thu Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.329.192-0983.896.910
 • Thái Minh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV-TPT Đội
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP TDTT
  • Điện thoại:
   0974747474
 • Nguyễn Thị Mỹ Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916.818.259
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   01232477573
 • Nguyễn Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   01682.858.568
 • Đào Thị Quỳnh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (HĐ)
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   01232.294.885-01692.139.665
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Hợp đồng từ 01/9/2017 đến 30/4/2018
 • Lê Thị Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915363995
 • Nguyễn Thị Kim Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0946.946.116-01685.997.014
 • Lê Thị Thu Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   01686.057.939-01245.168.678
 • Văn Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.343.738
 • Trần Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   01245.660.345-01693.525.016
 • Đào Thị Thiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0945976340
Video Clip
Văn bản mới