Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Hải Ba

Hải Lăng - Quảng Trị
qti-hailang-thcshaiba@edu.viettel.vn
Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Hải Ba

Hải Lăng - Quảng Trị
qti-hailang-thcshaiba@edu.viettel.vn